Jak pracujemy?

Nasza oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży, która poszukuje czegoś więcej niż nauka szkolna. Udostępniamy metody i narzędzia do mądrego przekształcenia wiedzy już zdobytej i kreatywnego jej wykorzystania w życiu codziennym.

W Laboratorium Twórczości PRYZMAT doświadczysz:

 • Zgranej, wykwalifikowanej i pełnej pasji kadry
 • Autorskiego programu mającego na celu rozwijanie inteligencji kreatywnej
 • Zróżnicowanych scenariuszy zajęć dopasowanych do wieku, potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci i młodzieży
 • Nauki poprzez zabawę
 • Współpracy pomiędzy prowadzącymi zajęcia a rodzicami
 • Kameralnych, grup dopasowanych wiekowo
 • Informacji zwrotnych, na koniec każdego cyklu zajęć o postępach dziecka
 • Przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwijaniu kreatywności

 

W książce pt. „Rusz głową” Tony’ego Buzana autor przedstawia kreatywność, jako jeden z dziesięciu rodzajów inteligencji, jakie posiada każdy człowiek. Według niego inteligencja twórcza to zdolność myślenia w nowatorski sposób – umiejętność bycia oryginalnym, a także w razie potrzeby – „umiejętność zajęcia pozycji z dala od grupy”. Inteligencja kreatywna zawiera następujące elementy:

 • Płynność – to szybkość i łatwość, z jaką człowiek potrafi „radzić sobie” z nowymi i twórczymi pomysłami.
 • Elastyczność – czyli zdolność widzenia spraw i obiektów z różnych punktów widzenia, ich oceny z odmiennej, czy nawet przeciwnej perspektywy. To również umiejętność ujmowania starych poglądów i koncepcji w nowy, odmienny sposób oraz „odwracania do góry nogami” utartych i utrwalonych już pojęć i idei. Należy tu również wymienić zdolność wykorzystywania wszystkich naturalnych zmysłów do formułowania nowych tez i koncepcji.
 • Oryginalność – stanowi kwintesencję wszelkiego myślenia kreatywnego, uosabia zdolność do kreowania idei i poglądów nietuzinkowych, niezwykłych czy też „ekscentrycznych” (czyli bardzo odbiegających od przyjętej normy). Chociaż zdaniem wielu ludzi takie osoby są „poza kontrolą”, to w rzeczywistości rzecz ma się zupełnie odwrotnie: oryginalność często bierze się z ogromu, względnie nadmiaru ukierunkowanej energii intelektualnej. Zwykle też osoby takie wykazują ponad-przeciętną zdolność koncentracji.
 • Rozwijanie idei i pomysłów – twórczy myśliciel potrafi budować, rozwijać, wzbogacać, napełniać nową treścią, czyli opracowywać i rozwijać problemy teoretyczne i praktyczne.